Fotograafia – võtmetegur brändi kujundamisel (2024)

Bränd fotograafias

Fotograafia mõju brändi strateegias

Fotograafia on enamat, kui lihtsalt ilusate piltide jäädvustamine, see on mõjus vahend edastamaks sügavamaid emotsioone, lugu ning väärtusi. Selle mõju avaldub eriti hästi brändi kujundamisel. Kui eesmärgiks on tugeva sideme loomine oma sihtrühmaga, siis on fotograafi käes hoovad, millega kujundada tarbijate taju ja käitumist.

Milleks bränd ja bränding?

Inimeste arusaam brändist võib sageli hägune olla. Kuigi võib tunududa, et brändi mõiste all on tegu vaid ettevõtte nime või logoga, siis selle sisu on hoopis sügavam. Bränd on visioon ettevõttest inimese peas, see koosneb emotsionaalsetest ja psühholoogilistest omadustest ja erisustest konkurentide ees. Tugev kaubamärk soodustab lojaalsust ja vastupidavust, sest fännid pole nõus oma lemmikbrändist loobuma. Kui bränding on sulle uus teema, siis loe esmalt Veebimajutusest, miks see oluline on.

Näide brändi fotograafiast tootefotode puhul, pildistas Mailis Vahenurm.

Mis on brändi DNA ja kuidas see siia puutub?

Mõistes hästi brändi DNA-d saab fotograaf aidata brändil paremini esile tõusta. Mis on brändi DNA – kõik kaubamärgi elemendid, mis muudavad selle teiste seas unikaalseks:

  1. väärtused – põhimõtted ja uskumused, mida bränd esindab;
  2. missioon ja visioon – brändi eesmärgid ja tulevikunägemus;
  3. lugu – brändi ajalugu, päritolu ja narratiiv;
  4. brändi kujundus ja identiteet – logo, värvipalett, kujunduselemendid jm.;
  5. kliendikogemus – kuidas bränd oma kliente kohtleb.

Allpool kirjeldan, kuidas saan fotograafina brändi tugevdada. Esimese nelja punkti puhul tuleb brändifotograafia appi ning kandes brändingus hoolt ühtse stiili eest. Seevastu kliendikogemust saab mõjutada ainult ettevõte ise.

5 sammu brändi kujundamiseks

Fotograafi kokkuvõtvad nõuanded brändi kujundamiseks uuel aastal

  1. Visuaalse identiteedi puhul ei räägita vaid ilusatest piltidest, vaid rõhk on kogu brändi visuaalse stiili ja identiteedi peegelduses. Ametiportreed, brändingu ning ürituste fotod võimaldavad luua tugevat brändi.
  2. Brändi loo jutustamine fotode abil loob sihtrühmaga emotsionaalse sideme.
  3. Sündmusfotograafia pakub brändile inimlikumat mõõdet.
  4. Kiirus ei tohiks tulla kvaliteedi arvelt.
  5. Kaasaegsed trendid brändingus rõhutavad oma brändi loo ning behind-the-scenes hetkede jagamist, aga ka autentsust ja personaalsust.

1. Brändi tõhustamine ametiportreede jäädvustamise abil

Brändingus kehtib reegel, et kliente kõnetavad päris inimesed, mitte brändid. Inimlikkus on see, mis lubab brändiga samastuda ja leida ühise keele. Sellisteks jagatud väärtusteks võivad olla näiteks keskkonnateadlikkus, ühiskondlik vastutus või innovatsioon. Brändiotograafia võimaldab kaubamärgil lisaks tekstilistele väidetele ka oma väärtushinnanguid tõestada. Professionaalsete portreede puhul saab iga detaili – näoilme ja kehakeele, riietuse, keskkonna jm. abil brändi põhiväärtuseid esindada.

Ametiportree naisest, pildistas fotograaf Mailis Vahenurm.

Siiski pole ametiportreede roll pelgalt ettevõtte esindamises – see on ka võimalus professionaalset kuvandit luua. Kvaliteetsed fotod edastavad potentsiaalsetele klientidele, koostööpartneritele ja töötajatele, et bränd suhtub endasse ja oma kuvandisse täie tõsidusega. Laiemaks eesmärgiks on väljendada fotode kaudu asjatundlikkust ja pühendumust, kinnistades end valdkonna autoriteedina.

Portrefotograaf Mailis Vahenurm pildistas lavastusliku ametiportree naisest.

Tänapäeval on tavaks, et ametiportreesid kasutatakse profiilipildina ehk see on esimene kokkupuutepunkt inimesele brändiga. Kuna esimamulje kinnistub hetkega ning hiljem pole seda võimalik muuta, siis seda väärtuslikum on hoolikalt loodud portee. Süvitsi läbimõeldud portree loob hoopis püsivama jälje ja annab eelise konkurentide ees. Ühtne stiil, mitte ainult ei tugevda brändi identiteeti, vaid suurendab ka selle äratuntavust. Seega on järjepidevus ja ühtlikkus erinevatel platvormidel väga kasulik.

2. Brändi loo jutustamine fotode abil

Vaadates professionaalsetest portreedest veelgi sügavamale brändi DNA-sse, siis väga olulisel kohal on ka brändi lugu. Seda saab väljendada eelkõige brändingu fotode nagu toote/teenuse, tootmisprotsessi, kulisside taga (ingl. k behind-the-scenes), korporatiivsete sündmuste või kasutajalugude kaudu. Selliste erinevate protsesside näitlikustamine, kasutades ühtset stiili, loob tervikliku brändi visuaalse identiteedi. Soov on ikkagi, et bränd läheks inimesele korda ja kõnetaks ning, et passiivsetest vaatlejatest saaksid aktiivsed osalejad. Näiteks tootefotode tegemine ettevõtte keskkonnas annab vaatajale edasi ettevõtte vibratsiooni.

Näide brändi fotograafiast tootefotode puhul, pildistas Mailis Vahenurm.

Brändi usaldusväärsust saab positiivselt mõjutada fotodega, kus kliendid brändi toodete või teenustega suhestuvad. Kliendilood, mis kirjeldavad autentseid kogemusi ja emotsioone, võimaldavad ühtlasi anda edasi ettevõtte missiooni, visiooni ja väärtuseid. Näiteks foto toote igapäevasest kasutamisest tekitab vaatajas seose, kuidas see bränd teisi mõjutab. Kui brändi väärtuseks on mõne ürituse toetamine, siis selle visualiseerimine kodulehel või sotsiaalmeedias annab tekstile väärtust, näidates, et tegu pole pelgalt sõnakõlksuga.

3. Ürituste fotograaf pakub brändile sündmuse fotode abil inimlikumat vaadet

Sündmusfotod toovad esile brändi külje, mida ametlikud portreed ja tavapärased brändingu fotod enamasti ei kajasta. Need annavad ülevaate brändi igapäevaelust, meeskonna dünaamikast ja sisekultuurist, rõhuga inimlikumatele aspektidele. Kuna tarbijad samastuvad rohkem brändidega, mis on inimlikumad, siis just sündmusfotod loovad niisugust usaldust ja lähedust.

Ürituste fotograaf Mailis Vahenurm pildistas ürituse foto Investeerimisfestivalilt behind-the-scenes.

Ürituse fotode kasutusala on üsna lai, sobides lisakas kodulehele, sotsiaalmeedia- ja blogipostitustesse ja uudiskirja. Ühest küljest esindavad sündmusfotod avatust ja autentust. Teiselt poolt pakuvad inspiratsiooni ning tekitavad soovi olla osa kogukonnast.

4. Kiirus vs kvaliteet – kumb jääb peale?

Sotsiaalmeedia ajastu paneb brändid sageli fakti ette, kas valida postituste tegemisel kiirus või kvaliteet. Pildisolek sunnib looma pidevalt uut ja värsket sisu, eriti ajakriitiliste sündmuste puhul. Kuigi sotsmeedia postituste kiirusele tuleb pöörata rõhku, siis ei tohiks ohverdada brändi esinduslikkust ega kvaliteeti. Kvaliteetsed fotod on brändi visuaalse identiteedi lahutamatu osa.

Ürituse foto sündmuselt "Tarkvaraarendaja kutsemeistrivõistlus", pildistas fotograaf Mailis Vahenurm.

Ametiportreed, toote- ja teenusefotod nõuavad erilist tähelepanu kvaliteedile, sest esindavad otseselt brändi. Samas sotsiaalmeedia dünaamilises keskkonnas võib aktuaalsus saada olulisemaks, kui pildikvaliteet. Kui sind huvitab sündmuste kiire jäädvustamine, siis loe siit lähemalt, kuidas tegin reportaaži otse tarkvaraarendaja kutsemeistrivõistluselt.

Visuaalid esindavad kaubamärki, kuid need võivad luua nii positiive kui ka negatiive kuvandi. Arvestades konkuretsiolukorda on valik kiiruse ja kvaliteedi vahel ülioluline. Ehkki lühikese ajaga loodud sisu võib tuua esmase tähelepanu, siis pikaajalise mõju saavutamiseks peab arvestama ka sellega, et algoritm eelistab sisu, mis on vaatajte jaoks kasahaarav. Suurema tõenäosusega on kvaliteetsema sisuga postitused edukamad ja jõuavad suurema vaatajaskonnani.

5. Trendid brändingus

Kaasaegne bränding ei piirdu ainult toodete ja teenuste esitlemisega, vaid asetab rõhu ka kliendiga tugeva sideme loomisele. Turundustrendide seast leiab brändi loo rääkimise, autentsuse ja toote/teenuse personaliseerimise. Brändi lugu ei ole pelgalt ettevõtte kuiv ajalugu koos aastaarvudega. Märkimist väärt on hoopis ettevõtte unikaalne “miks” ja millest ning kuidas kõik alguse sai.

Autentsus on märksõna, mis kumab läbi kogu brändingu teema. Kliendid samastuvad tõeliste lugude ning päriselu näidetega. Brändid, kes rõhutavad keskkonnasäästlikkust, ei tee seda ainult sõnades, vaid näitavad seda ka tegudes, olgu see siis tootmisprotsessis või muudes ettevõtte tavades.

Väga populaarne strateegia brändingus on fotode ja videote näitamine kulisside tagant. Visuaalid, mis avavad siira vaate kaadri tagant, loovad kliendiga autentse suhte, tekitavad huvi ja tõstavad kaasatust. Samuti tõuseb brändi nähtavus ja usaldusväärsus.

Ühtlasi on oluline ka personaliseeritud toode/teenus. Kliendid soovivad üha enam, et bränd just neid kõnetaks, pakkudes tooteid/teenuseid, mis vastavad nende vajadustele ja soovidele. Fotod ja visuaalne sisu on selles protsessis olulised abivahendid, aidates luua tugevat sidet kliendiga ja rõhutades brändi väärtusi ja unikaalsust.

Tugeva ja mõjusa brändi kujundamisel on mitmeid olulisi aspekte, mida arvestada. Alustades visuaalse identiteedi ja loo jutustamisega kuni kliendikogemuse ja sotsiaalmeedia strateegiateni, on iga detail oluline.

Kuidas sulle tundub – kas kvaliteetsed fotod aitaksid kaasa sinu brändi edule? Võta minuga ühendust!

1 thoughts on “Fotograafia – võtmetegur brändi kujundamisel (2024)”

Kommenteeri